כך תהפכו לטועמי גלידה יהירים

חשיבות עצמית, דיבור מוגזם והפקת קולות שלא קשורים לשום דבר ואתם בדרך הנכונה.